In december 2020 is SPARQ Assembly gestart met het outfitten van vier containers voor de Proof on Concept bay replacement. Met behulp van deze containers wordt een bestaand hoogspanningsstation tijdelijk overgeschakeld naar deze containers, zodat er werkzaamheden aan het station kunnen plaatsvinden. Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de tijdelijke verbindingen weer omgezet naar het vernieuwde station.

Door de afbouw van de containers – en het modulair bouwen van de panelen parallel te laten verlopen, kan het gehele productieproces beperkt worden tot een doorlooptijd van vijf weken. Naast het outfitten van de container met de panelen, is er circa 15 kilometer aan kabels verwerkt in – en rondom de containers en zijn er circa 12.000 aders aangesloten.

Het project betreft de Engineering en Assemblage voor de vervanging van een laagspanningsverdeler en besturing voor het noodstroomaggregaat.

Door middel van de door SPARQ ontwikkelde besturing zal bij net-uitval de noodstroomgenerator volautomatisch bijgeschakeld worden.

De verdeler bestaat uit 2 trafo voedingen (630 KVA), een noodstroomgenerator voeding (180 KVA) en diverse afgaande groepen t.b.v. verbruikers en onderverdelers. Bij uitval van de trafo-voedingen zal automatisch de generator bijgeschakeld worden.

De ingebouwde loadshed functie zorgt er voor dat niet preferente groepen worden afgeschakeld en preferente groepen gevoed blijven tijdens generator bedrijf. De generator kan zowel standalone of gesynchroniseerd aan het net draaien. De besturing geeft ook de mogelijkheid om belast en onbelast proef te draaien.